torsdag 21 februari 2008

Kan du inte bemöta någon i sak....

Jag minns väl Olof Palmes debatteknik när han inte kunde bemöta en motståndare i sak. Då angrep han motståndarens motiv i stället typ: "Det där säger du bara för att osv.". Det är det Åsa Linderborg nu gör. Maciej Zaremba har förnuftet på sin sida och det vet Åsa L. Då blir det enklast att placera MZ i högerburen som en motståndare till välfärd och politiska demokratiska beslut. Torftigt.

tisdag 19 februari 2008

Tillnyktring hos (s)

Näringslivsvänliga uttalanden från Tomas Östros i Ekots lördagsintervju och nu i DN Debatt från Carin Jämtin tyder på ett paradigmskifte hos (s). Det gamla näringslivsfientliga och fördelnings- och löntagarorienterade (s)verkar vara rejält på reträtt. Carin Jämtins makeover från vänsterflanken till högerflanken inom (s)på bara något år är helt otrolig. Carin Jämtin som i varje fall strax efter valet sågs som ett hopp av gänget runt Göran Greider på s-vänsterorganet Dala-Demokraten. Men det som sker sker snabbt. Snart får vi kanske ett modernare (s)som börjar attrahera medelklassväljare också. De finns det ju många av i Stockholm. Kanske är det i den belysningen Carin Jämtins artikel ska ses.

söndag 17 februari 2008

Förfallstendenser

Mycket bra av Maciej Zaremba. Han har en otrolig näsa för de avigheter i det svenska samhället som på det ena eller andra sättet bottnar i PK=politisk korrekthet. Här har vi en statlig ideologiproducerande myndighet (DO) som i all välvilja -förstås- förstör tillvaron för ett antal lärare på Lärarhögskolan som blir anmälda för olika typer av övergrepp fast de egentligen bara gör sitt jobb. Jag tycker mig ha läst om liknande företeelser i USA runt s.k. affirmative action. Men det blir ju inte bättre om vi i Sverige har liknande problem. Jag kan inte tycka annat än att det är en myndighetskultur i förfall som vi ser.

fredag 15 februari 2008

Massmediafokus=åtal väcks

Det börjar bli lite tröttsamt med alla åtal som väcks därför att massmedia tvingar fram det. Är det någon som tror att Rödebyungdomarna som stod och häckade utanför huset och deltog passivt skulle blivit åtalade för hemfridsbrott om inte Rödebyhändelsen blivit stor i media? Sent ska syndarn vakna.

Skadegörelsen av en Rödebybos växthus som mopedgänget sägs ligga bakom. Hur blir det med det? Ska inte åtal väckas där också? Rättsväsendet måste passa på nu och visa handlingskraft. När strålkastaren slås av återgår allt till det gamla. Resursbrist och att man ser mellan fingrarna. Rättsväsendet är på dekis.

måndag 4 februari 2008

Spännande med Östros

Jag lyssnade på Thomas Östros i ekots lördagsintervju med en ovanligt hovsam Tomas Ramberg som när han intervjuar borgerliga företrädare har ett hårdare tonfall. Precis som Jarl Alfredius och hans kvinnliga kollega Hedenmo på Aktuellt f.ö. Det märktes särskilt tydligt i valrörelsen. Borgerliga företrädare i studion möttes alltid av hårdare tongångar och ett avståndstagande kroppsspråk. Både Alfredius och Hedenmo vände alltid överkroppen från den intervjuade borgerliga företrädaren. Men nu åter till Thomas Östros.

Thomas Östros attackerades hela tiden från vänster både vad gäller skattenivåer och utgifter, ibland lät Tomas Ramberg i den delen som en numera utdöd ekonomtyp: den keynesianskt influerade LO-ekonomen från 80-talet. Tycker Tomas Ramberg så? Underförstått var att den som vill ha höga skatter och stora statsutgifter är vänster- men Östros lät sig inte provoceras utan stod fast vid överskottsmål och sparkvoter m.m. precis som Per Nuder och Anders Borg. Och skattesänkningarna för låg-och medleinkomsttagare skulle få vara kvar. Han lät sig heller inte ryckas med i kritiken mot Ericsson för deras varsel. Tvärtom visade han förståelse för ett företag som Ericssons villkor i en globaliserad ekonomi. Det känns som om (s) är inne på en ny väg där det inte längre är OK att skälla på företagsamheten. Kanske håller (s) på att ömsa skinn och överge den gamla rollen som rent löntagarparti som varit så destruktivt så länge. Det skulle kännas välgörande om (s)blev ett parti för alla. I Tony Blairs anda.

Visst -ordet rättvisa fanns där hela tiden. De med höga inkomster måste bidra mer var Östros budskap. Det ligger något i det. Men den typ av förmögenhetsskatt vi hade tidigare kommer inte tillbaka säger han samtidigt. Östros är nog väldigt medveten om förmögenhetsskattens skadlighet och att den lätt kan kringgås. Det blir spännande att se vad (s) tänker hitta på vad gäller återinförd förmögenhetsskatt. Något symboliskt utan större substans kanske -just for the sake of it?