måndag 29 juni 2009

Som katten runt het gröt

Den här artikeln är rätt så typisk när socialdemokrater ska försöka besvärja framtiden för vänstern. De slutar ofta med att "ett nytt projekt behövs" eller "mer idépolitik". Sen tar det stopp. Vilsenheten verkar monumental och självförtroendet lika med noll. Var finns analysen av de sista 10 årens samhällsförändringar. Några frågor att adressera som det heter: ska vissa grupper (enligt gammal klassanalys) i samhället alltjämt ställas mot andra grupper eller ska politiken inriktas på alla samhällsgrupper? Vilken ska statens roll vara i människors liv och till den frågan kopplar hur mycket skatt folket betala till denna stat. Ska det vara OK att folk sätter sina individuella projekt i första rummet före de kollektiva? Vilken ska kopplingen till facket vara? Måste s) koppla loss från LO för att kunna nå medelklassen? Jag skulle önska att Aftonbladets ledarredaktion vågade ge sig på de här frågorna. Och inte gå som katten runt het gröt och bara sprida tomt prat omkring sig. Det går inte i längden att driva höger och vänsterpolitik samtidigt.

måndag 15 juni 2009

Fler bär kors runt halsen

Det är inte längre skamligt att öppet visa att man är kristen och flera kända personer som Wanja Lundby Wedin och Kristina Axén-Olin går före genom att bära kors runt halsen. Det är ett trendbrott om något och visar att religionen trots alla försök hos statliga media att motarbeta den är livskraftigare är någonsin.