torsdag 19 april 2007

Lär av Italien

Apropå rättegången om Fittjamordet: DN har idag en bra artikel av Ulrika By som visar hur kulturen ute i Fittja är snarlik den på Sicilien. Folk "glömmer" vad de sagt i polisförhör och de kan inte längre peka ut några gärningsmän. De som vågat vittna utsätts för olika typer av mer eller mindre diskreta påtryckningar.

Samma problem hade de italienska myndigheterna när de ville ta tag i maffian på 90-talet. Då införde man en lagstiftning som gjorde det straffbart att även på ett diskret sätt framföra hot om det av de yttre omständigheterna -klädsel, uppvisande av fysisk styrka m.m. -framgår att syftet varit att skrämma t.ex. ett vittne till tystnad.

En sådan här lagstiftning skulle vara bra att ha även i Sverige för att komma åt gängkultur och MC-brottslighet där våld och hot om våld är centrala element i brottsligheten.