lördag 29 november 2008

Kontrakt ett komplement

Medborgarkontraktet i all ära men det som skapar integration mer än något annat är jobb. Att bli delaktig i ett socialt sammanhang på en arbetsplats är det som verkligen skapar integration. Ett leende, en hälsning, en blick från andra på en arbetsplats betyder mer än alla kontrakt i världen. Men kontraktet kan ändå ha ett värde som komplement för att tydliggöra förväntningar från staten gentemot individen och vice versa.

Men som sagt -jobb är det viktiga. Vi måste skapa 2-300 000 nya jobb i Sverige om vi vill få fart på integrationen och egenförsörjningen. Men då tror jag att det gamla fackliga etablissemangets vetorätt gentemot lägre löner och sänkta socialavgifter måste brytas. Det blir en omvälvning om något.

söndag 23 november 2008

(s) gör en u-sväng

Det är spännande att följa (s)-reaktionerna på m:s utspel om samhällskontrakt för invandrare. Från (s) kommer nu flera olika reaktioner både negativa (Marita Ulvskog) och positiva (Luciano Astudillo). I SVT:s Agenda försökte Veronica Palm blanda bort korten och säga att det var jobb invandrarna behövde och inte kontrakt. Hon lät nästan som en nymoderat som slåss för arbetslinjen. Men varken hon eller Marita Ulvskog verkar vilja försvara det mångkulturella Sverige som varit statsideologi hos (s). Det är en stor omsvängning. På det sättet har Schlingmanns utspel varit tydliggörande. Och har han haft som mål att splittra(s)har han lyckats i sitt uppsåt. (s) är på defensiven fullt klart väl medvetna om vad vanligt folk tycker. Sen är det klart att vi behöver minst 100 tusen nya jobb i Sverige om vi ska kunna ge arbeten till alla som vill och kan arbeta.

fredag 14 november 2008

Gordon Brown vill ha skattelättnader

Nu förslår Gordon Brown skattelättnader för att få fart på ekonomin i Storbritannien. Det är intressant. Kanske börjar en medvetenhet växa fram om att Europa är dömt att sakta men säkert dö sotdöden om inte skatterna och socialavgifterna kommer ner. Annars kommer vi snart inte att ha några jobb och någon exportindustri kvar i västeuropa. Jobben och industrin flyttar till något ställe där tillverkningskostnaderna är lägre. Och vill kineser, turkar och tadjiker betala 5-6 miljoner för en svensk superlastbil? De köper väl en rysk eller kinatillverkad lastbil för en tredjedel av priset. Det skulle vara ruggigt om Volvo, Saab och Scania skulle tvingas stänga i Sverige. Europa som ett industrimuseum? Ett nytt Argentina? Jag kan inte låta bli att tänka tanken när vi går in i en lågkonjunktur samtidigt som det växer fram nya ekonomiska centra i världen som har en lägre kostnadsnivå.

måndag 10 november 2008

Underskatta inte Karl Marx

Säga vad man vill om Karl Marx men en sak han kom med var otroligt klok och det är att det bara är mänskligt arbete som skapar värden. När vi sitter på kontoret och ser oss omkring så är det mänskligt arbete som skapat det materiella: takarmaturerna, fönsterbrädena, ventilationen och den panna i källaren som värmer huset. När vi åker hem från jobbet tar vi den bil som byggts av människohand och parkerar hemma i ett garage som också byggts av människohand.

Nej det är inte finansfolket som skriker köp och sälj eller de som surfar på skattebetalarnas pengar som Kvinnoforums Bam Björling som skapar värdena. Det är det arbetande folket. Där hade Marx en poäng.

fredag 7 november 2008

Symbolpolitik


Jag tycker den politiska korrektheten i symbios med mediavänstern håller på att bli ett problem. I stället för att integrera invandrarna i Sverige på ett självklart "mainstream"-sätt håller vi på med symbolpolitik. Eftersom muslimerna ses som en svag grupp -vid sidan av kvinnor, barn, invandrare i allmänhet och HBT- ska gruppen stödjas i statliga etermedia. Unga söta begåvade tjejer i slöja som kan vara både glada, ledsna och nyfikna (sic!) dvs som folk är mest. Sen ska programmet givetvis ta upp klasskillnaderna i Sverige (det är mediavänstern som bestämmer programinnehållet) och en av tjejerna tycker att Sverige börjar få lika stora klasskillnader som Egypten. Det var bättre förr i Sverige säger hon. Sedan fotograferar sig tjejerna med Mona Sahlin. Det verkar som (s) har fått ett extra partihögkvarter på SVT.

måndag 3 november 2008

(s) nya språk

I takt med att (s) gått åt höger och man försöker nå nya väljargrupper verkar det som om partiets språk förändrats. Ord i den gamla vokabulären som "jämlikhet", "solidaritet", "löntagare" och "fördelning" om den egna politiken verkar ha försvunnit. Det enda ord som verkar finnas kvar är "rättvisa" som väl är tillräckligt vanligt och avpolitiserat för att duga. I TV-debatterna mot Fredrik R använde Mona Sahlin ordet "rättvisa" ett 10-tal gånger.

De gamla etiketterna på motståndarna som "höger" och "borgerlig" verkar också ha lagts på hyllan. Numera vill (s)i stället använda ordet "konservativ" om politiska motståndare -så gör också (s)Arenablogg. I Agenda igår betecknade Mona Sahlin människorna i USA som "konservativa" i stället för att kalla dem "borgerliga" eller "höger" som man gjorde förr. Konstigt att kalla människor i ett så historielöst och framåtblickande land som USA för konservativa. Kanske är det Mona Sahlins eget parti som är det mest konservativa i Sverige i dag när det vill bevara de gamla strukturerna från sin guldålder på 70-80-talet.