torsdag 19 augusti 2010

Det känns fel

Med vilken rätt utser de rödgröna vissa villaägare i förorter i storstäderna att betala mer fastighetsskatt än andra? Det känns inte modernt. Numera håller en syn på att växa fram som säger att alla ska behandlas lika. Och alla ska "vara med". Vare sig du är rik eller fattig. Ett universalistiskt synsätt. Det är mer sympatiskt. Den progressiva inkomstbeskattningen borde också kunna ifrågasättas. Skatterna ska vara proportionerliga. En skatt på 30% rakt över gör ändå att den rike betalar mycket mer i skatt än den fattige. Men det sker i proportion till inkomsten. Det skapar ett bättre samhälle. Tiden har sprungit förbi politikernas rätt att välja ut vissa samhällsgrupper att betala proportionellt mer. Vill sossarna skapa sossehat och ställa samhällsgrupp mot samhällsgrupp så får de väl göra det. Men jag tycker djupt illa om det.

onsdag 18 augusti 2010

Kalla fötter för de rödgröna

Opinionsläget ser inte bra ut för de rödgröna. Väljarkåren har inte uppskattat de rätt så symboliska vänstermarkeringar som gjordes sent i våras vad gäller inkomstskattan, fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och bensinskatten. De skulle ge något sorts vänsteralibi. Kanske en eftergift för partisjälen inom (s).

Nu börjar man backa vad gäller fastighetsskatten. Jag tror det kommer mer. Jag tror nästa område att backa på blir bensinskattehöjningen på 49 öre. Och på Förbifart Stockholm. Kanske får vi se en öppning för nya kärnkraftverk också. Det har offrats nog på vänster- och miljöaltaret.