måndag 15 december 2008

Tiden talar mot (s)

(s) har sina rötter i grupp och klassintressen från förra seklet när partiet gav röst åt de många och lågutbildade. Med höga skatter skulle ett rättvisare samhälle skapas och näringslivet hållas på mattan. (s) skördetid var 70 och 80-talen. Idag känns det omodernt med en politik som bara företräder gruppintressen. New-Wavedirektören Torsten Jansson som är Ulrika Messings nya fästman sa i en intervju en gång att han inte tyckte om att en grupp i samhället skulle ställas mot en annan grupp. Här ligger väl att annat av (s) problem. Att arbetarklassen numera är så liten att den inte förslår som väljarunderlag längre. Och så har utbildningsnivån höjts i landet. Jag undrar om Göran Persson visste vad han gjorde när han lät bygga högskolor över hela landet...

Lägg till en ökad individualism och amerikansk satsa på dig självanda i storstäderna och en absolut motvilja hos vanligt folk mot skattehöjningar så är det begripligt att (s) har svårt att orientera sig i 2008 nårs politiska landskap. Just att det inte längre går att höja skatterna är nog det som skapar allra mest vilsenhet. Och för varje dag som går kommer vi allt längre från industrisamhället.

måndag 8 december 2008

För mycket regler

Visst -det är för mycket tjafs om småsaker. Men islam har ett problem som den delar med judendomen som jag ser det: det är en regelreligion. Yttre beteenden är viktigare än det inre förhållningssättet. Frågar du en muslim om vad islam är säger han/hon att man ska be till Mecka varje dag kl. 10.00 och 16.00. Och så finns det regler om haram och halal och hur mycket av ansiktet som ska täckas på centimetern när. Frågar du en kristen säger personen att det handlar om att älska sin nästa som sig själv och att även älska sin fiende. Medan islam har begreppet otrogna för icke-muslimer likställer kristendomen alla människor: här är inte jude eller grek osv.

Det behövs en reformationsrörelse inom islam men hur den ska se ut vet jag inte. Men den hårda och stelbenta regelattityden måste ge plats för något modernare.

lördag 29 november 2008

Kontrakt ett komplement

Medborgarkontraktet i all ära men det som skapar integration mer än något annat är jobb. Att bli delaktig i ett socialt sammanhang på en arbetsplats är det som verkligen skapar integration. Ett leende, en hälsning, en blick från andra på en arbetsplats betyder mer än alla kontrakt i världen. Men kontraktet kan ändå ha ett värde som komplement för att tydliggöra förväntningar från staten gentemot individen och vice versa.

Men som sagt -jobb är det viktiga. Vi måste skapa 2-300 000 nya jobb i Sverige om vi vill få fart på integrationen och egenförsörjningen. Men då tror jag att det gamla fackliga etablissemangets vetorätt gentemot lägre löner och sänkta socialavgifter måste brytas. Det blir en omvälvning om något.

söndag 23 november 2008

(s) gör en u-sväng

Det är spännande att följa (s)-reaktionerna på m:s utspel om samhällskontrakt för invandrare. Från (s) kommer nu flera olika reaktioner både negativa (Marita Ulvskog) och positiva (Luciano Astudillo). I SVT:s Agenda försökte Veronica Palm blanda bort korten och säga att det var jobb invandrarna behövde och inte kontrakt. Hon lät nästan som en nymoderat som slåss för arbetslinjen. Men varken hon eller Marita Ulvskog verkar vilja försvara det mångkulturella Sverige som varit statsideologi hos (s). Det är en stor omsvängning. På det sättet har Schlingmanns utspel varit tydliggörande. Och har han haft som mål att splittra(s)har han lyckats i sitt uppsåt. (s) är på defensiven fullt klart väl medvetna om vad vanligt folk tycker. Sen är det klart att vi behöver minst 100 tusen nya jobb i Sverige om vi ska kunna ge arbeten till alla som vill och kan arbeta.

fredag 14 november 2008

Gordon Brown vill ha skattelättnader

Nu förslår Gordon Brown skattelättnader för att få fart på ekonomin i Storbritannien. Det är intressant. Kanske börjar en medvetenhet växa fram om att Europa är dömt att sakta men säkert dö sotdöden om inte skatterna och socialavgifterna kommer ner. Annars kommer vi snart inte att ha några jobb och någon exportindustri kvar i västeuropa. Jobben och industrin flyttar till något ställe där tillverkningskostnaderna är lägre. Och vill kineser, turkar och tadjiker betala 5-6 miljoner för en svensk superlastbil? De köper väl en rysk eller kinatillverkad lastbil för en tredjedel av priset. Det skulle vara ruggigt om Volvo, Saab och Scania skulle tvingas stänga i Sverige. Europa som ett industrimuseum? Ett nytt Argentina? Jag kan inte låta bli att tänka tanken när vi går in i en lågkonjunktur samtidigt som det växer fram nya ekonomiska centra i världen som har en lägre kostnadsnivå.

måndag 10 november 2008

Underskatta inte Karl Marx

Säga vad man vill om Karl Marx men en sak han kom med var otroligt klok och det är att det bara är mänskligt arbete som skapar värden. När vi sitter på kontoret och ser oss omkring så är det mänskligt arbete som skapat det materiella: takarmaturerna, fönsterbrädena, ventilationen och den panna i källaren som värmer huset. När vi åker hem från jobbet tar vi den bil som byggts av människohand och parkerar hemma i ett garage som också byggts av människohand.

Nej det är inte finansfolket som skriker köp och sälj eller de som surfar på skattebetalarnas pengar som Kvinnoforums Bam Björling som skapar värdena. Det är det arbetande folket. Där hade Marx en poäng.

fredag 7 november 2008

Symbolpolitik


Jag tycker den politiska korrektheten i symbios med mediavänstern håller på att bli ett problem. I stället för att integrera invandrarna i Sverige på ett självklart "mainstream"-sätt håller vi på med symbolpolitik. Eftersom muslimerna ses som en svag grupp -vid sidan av kvinnor, barn, invandrare i allmänhet och HBT- ska gruppen stödjas i statliga etermedia. Unga söta begåvade tjejer i slöja som kan vara både glada, ledsna och nyfikna (sic!) dvs som folk är mest. Sen ska programmet givetvis ta upp klasskillnaderna i Sverige (det är mediavänstern som bestämmer programinnehållet) och en av tjejerna tycker att Sverige börjar få lika stora klasskillnader som Egypten. Det var bättre förr i Sverige säger hon. Sedan fotograferar sig tjejerna med Mona Sahlin. Det verkar som (s) har fått ett extra partihögkvarter på SVT.

måndag 3 november 2008

(s) nya språk

I takt med att (s) gått åt höger och man försöker nå nya väljargrupper verkar det som om partiets språk förändrats. Ord i den gamla vokabulären som "jämlikhet", "solidaritet", "löntagare" och "fördelning" om den egna politiken verkar ha försvunnit. Det enda ord som verkar finnas kvar är "rättvisa" som väl är tillräckligt vanligt och avpolitiserat för att duga. I TV-debatterna mot Fredrik R använde Mona Sahlin ordet "rättvisa" ett 10-tal gånger.

De gamla etiketterna på motståndarna som "höger" och "borgerlig" verkar också ha lagts på hyllan. Numera vill (s)i stället använda ordet "konservativ" om politiska motståndare -så gör också (s)Arenablogg. I Agenda igår betecknade Mona Sahlin människorna i USA som "konservativa" i stället för att kalla dem "borgerliga" eller "höger" som man gjorde förr. Konstigt att kalla människor i ett så historielöst och framåtblickande land som USA för konservativa. Kanske är det Mona Sahlins eget parti som är det mest konservativa i Sverige i dag när det vill bevara de gamla strukturerna från sin guldålder på 70-80-talet.

lördag 11 oktober 2008

Jobben är för få

Det är bra att Anita Fredsdotter skrivit ett öppet brev till Statsministern. Det finns 10 000-tals 55-plussare i vårt land som inte får jobb fast de är fullt friska och fullt arbetsföra och är beredda att ta vilket jobb som helst. Det här drabbar även de allra yngsta och många invandrare. Hur har det kunnat bli så här? Som jag ser det beror det på:

1. Produktivitetshöjningar i näringsliv och offentlig sektor. Allt färre producerar allt mer.
2. Globaliseringen. Hård priskonkurrens från utlandet pga EU-medlemskap och att ett antal regleringar avskaffats. Det är inte längre bara Sverige som är marknaden.
3. Attityder. Man ska vara ung och ha det rätta "drivet". Den här attityden finns tydligt hos bemanningsföretagen som konsekvent sorterar bort cv:n från äldre sökande. Jag vet hur det är "från inside".
4. Det är dyrare att anställa äldre eftersom avgifterna för tjänstepensioner stiger med åldern. Det kan kosta en arbetsgivare 20 000 kr extra per år att anställa en 58-åring mot att anställa en 28-åring.

Jobben är helt enkelt för få. Blir du arbetslös märker du snart att det är väldigt många sökande på alla jobb. Finns det yngre sökande går de alltid före de äldre. Och svenskarna går före utlänningarna. Och de som är 30 går före de som är 20 osv.

Sett i det här perspektivet blir det ett hån när alliansen säger att de som har förtidspension ska prövas mot arbetsmarknaden. När det inte finns jobb för alla friska. Hur ska det då finnas jobb för de sjuka? Det är hyckleri på högsta nivå.

torsdag 9 oktober 2008

Spänningar inom (s)

Den nya samverkan mellan (s) och (mp) och avhängningen av (v) får de inneboende spänningar som länge funnits mellan höger och vänsterfalangerna inom (s) att komma upp till ytan. Det mullrar i vänsterfästet Skåne och Handels och Seko protesterar också i en artikel i DN.

Mona Sahlin är troligtvis övertygad om att en trepartieamverkan som även omfattar (v) skulle försvåra för partiet att göra de nödvändiga inbrytningar bland medelklassväljarna i storstäderna som ska säkra en valseger 2010. Mona Sahlin ser m.a.o. (v) som ett sänke för (s).

Jag tror Mona Sahlin också är övertygad om att vänstern numera är så pass svag (kanske högst 20% av väljarkåren) att det inte går att bygga ett stort och brett parti på en uttalad vänstergrund längre.

Det ska bli spännande att se om vi får en utveckling liknande den i Tyskland med en partinybildning på vänsterflanken. Kanske är det nu dags för en riktig modernisering av (v) där de moderata tar över efter det mer programmatiska Ohlygänget.

onsdag 8 oktober 2008

Imageproblem (s)

Socialdemokraternas kritiserande, gnälliga och otrevliga stil håller på att bli ett problem för partiet. Jag tänker på Thomas Östros "ovärdigt" om budgeten, Thomas Bodströms "som Nordkorea och Zimbabwe" om FRA-ändringarna och Mona Sahlins "den där bäverkvinnan som gnager upp hela välfärdsbygget" om Maud Olofsson i valrörelsen. Per Nuder kunde också vara extremt otrevlig.

Kanske börjar Mona Sahlin och partistrategerna bli medvetna om problemen för Mona Sahlin sade faktiskt något positivt om Fredrik Reinfelt helt nyligen: han hade agerat klokt och riktigt i finanskrisen.

Vill man vinna över borgerliga besvikna kärnväljare till (s) duger det inte att vara så monumentalt otrevlig som man varit hitills.

torsdag 2 oktober 2008

Bra att någon "vill" nåt

Det finns så många förklaringar och överslätande attityder när unga (läs: "våra barn" som det brukar heta) begår allvarliga brott. Han är en "spelevink" och "inte guds bästa barn" osv. Sånt fick vi höra om Rödebyungdomarna som fick härja ostörda alldeles för länge. Samhället måste gå in med åtgärder mycket tidigare. Vad jag kommer ihåg behövdes det inte mycket för att en unge skulle åka iväg till fosterhem på 60-70-talet. Kan ett fosterhem rädda en unge är det guld värt.

En kriminell karriär måste brytas tidigt. Det är inte säkert att den unge alltid kommer på fötter igen men det är viktigt att samhället vill något och gör något.
Sett i det sammanhanget kan jag inte annat än applådera KD:s förslag.

tisdag 30 september 2008

Det lagoma (s)-venska alternativet


(S) verkar sakna en egen politik för tjänstesamhället år 2008. Partiet ligger i alla viktiga frågor ett knappt synbart snäpp till vänster om alliansen. Partiet säger sig vilja ha högre och "rättvisare" skatter än i dag, men bara något högre skatter. Partiet vill också ha mer kunskap i skolan men inte så mycket att man kan säga att det handlar om en ny skolpolitik. Det ska vara lagom mycket kunskap i skolan.

Balansgången är svår för Mona Sahlin. Hon ska hålla vänstern inom partiet på gott humör samtidigt som hon måste flörta med medelklassväljarna. Det är här retoriken kommer in: vi vill inte ha en sorteringsskola säger Marie Granlund samtidigt som hon går med på betyg i sjätte klass och nationella prov i trean. Samma sak med skatterna: de ska höjas så de blir mer "rättvisa" men det blir enligt Mona Sahlin inga chockhöjningar. Sannolikt kommer (s) efter en valseger 2010 som en eftergift till partiets själ höja skatten lite lagom.

(S) är så underbart svenskt i sin lagomhet. Partiet är lagom vänster och lagom höger. Det kommer säkert att gå lagom bra för partiet i valet 2010.

torsdag 25 september 2008

Efter derbyt

Jag var på derby Djurgården-AIK i går kväll på Råsunda. En fin fotbollskväll. Fotbollen är väl den enda kollektiva rit för män som finns att tillgå numera. Jag och många andra "vanliga" åskådare,familjer med barn osv., satt på norra läktarens övre avdelning ovanför AIK-klacken som stod på norra nedre. Efter matchen skulle tydligen hela norra läktaren (AIK) tömmas mot Råsundavägen medan hela södra läktaren (Djurgården) skulle tömmas mot Solna Centrum.

När jag kom ut ur arenan fanns kravallstaket och 100-tals poliser som förhindrade att jag gick åt annat håll än mot Råsundavägen. Polisen hade också ordnat det så att de med hjälp av polisbilar skapat någon form av ryssja med 3-4 meter breda öppningar som den utströmmande publiken måste passera för att komma ut på Råsundavägen.

Jag upptäckte att jag och många vanliga åskådare då blandades med agressiva element från läktaren under. Trots att AIK ändå som på nåder fått med fått med sig en pinne från matchen var många ändå väldigt arga. Kravallstaketen rasslade av alla sparkar och glåpord haglade mot poliserna. Gänget runt mig skanderade: "AIK, sparka och slå"

Varför ska vanligt hyggligt folk och familjer blandas med det här buset vid hemgången från arenan? Den höga agressions och frustrationsnivån hos många av AIK-supportrerna förvånade mig. Och inte blev den väl lägre av den kompakta polisnärvaron och ryssjespärren.

måndag 1 september 2008

(s) har ingen politik längre

Den som väntar på att Mona Sahlin ska "vilja något" och formulera någon sorts sammanhållen politik med framåtsyftande innehåll får nog vänta förgäves. (s) hade en tid på 70 och 80-talet när politik var att vilja som Olof Palme sa. Och när det starka samhället skulle skapas. Men med globaliseringen, normpolitiken och en självständig riksbank går det inte längre att höja skatterna och "satsa" som det hette en gång. Det gick när Sverige var en egen isolerad ö. Lägg märke till att när Mona Sahlin och Tomas Östros nu skriver en gemensam artikel om ekonomisk politik heter det nu "investera" och inte "satsa" som det hette förr när skattepengarna skulle ut. Ett tecken om något. För (s) har ingen politik för 2000-talet och självförtroendet är i botten. Man bara förhåller sig till andra (läs: man kritiserar) och försöker hålla emot så gott det går på skolområdet, skatteområdet och bostadsområdet m.m. Vill man apropå att (s) numera sväljer skattesänkningarna för villaägare och låg- och medelinkomsttagare vara elak kan man säga att vi fått ett nytt borgerligt parti men med vissa rättviseinslag.Lägg också märke till att (s) numera accepterar marknadshyror och att bostäder ska kunna få vara en handelsvara. Och så har Mona Sahlin och Carin Jämtin skaffat sig nya längre frisyrer. Också ett tecken i tiden. Välkommen i den borgerliga gemenskapen Mona Sahlin!

fredag 29 augusti 2008

Ekon från det kalla kriget

Den ryska nationalismen är olustig. Olustig är också frånvaron av riktig demokrati och rättssamhälle i Ryssland. Och något som på engelska heter "responsible government" Lägg till en droppe bufflighet och uttalanden som "att den idioten Saakashvili är en fjant, det vet ju ni också" (NATO-sändebudet Rogozin till den samlade pressen i Bryssel)och andra uttalanden om "virrhjärnor" i väst som inte förstår något. När sedan Putin har mage att säga att USA startade kriget i Ossetien bara för att hjälpa McCain i valrörelsen går det liksom för långt. Det här gänget runt Putin har på något sätt överlevt sig självt. Vi lever ju inte på 70-80-talet.

Ryssland har nu problem med sin image i världen. USA har tappat sin genom sitt vansinniga agerande i Irak. Hur länge ska det dröja innan den orangea revolutionen också kommer till Ryssland? Unga moderna människor i St Petersburg och Moskva kommer inte att vilja leva i en enpartistat hur länge som helst. Förr eller senare kommer det som det priviligierade gänget runt Putin fruktar: krav på riktig demokrati i Ryssland.

torsdag 28 augusti 2008

Ett minfält

Samverkansturerna på den rödgröna sidan börjar bli riktigt spännande. Vem tjänar på ett samarbete och vem förlorar på det? Vill (s) överhuvudtaget samverka med de båda andra och hur mycket i så fall? Lite lagom mycket så man får alibi men inte så mycket mer? Risken med en gemensam trepartiplattform för (s) är förstås risken att (v) blir ett sänke för (s) i valrörelsen. Ohly vill gärna samarbeta men inte ha någon gemensam plattform eftersom v:s vänsterprofil då skulle suddas ut. Miljöpartiet vill ha en plattform säger Maria Wetterstrand. Men vill hon att (v) är med i den? Nej -eftersom (v) har en alltför annorlunda ekonomisk politik.

(s)vill nog egentligen inte samarbeta alls med de båda andra. Möjligen med miljöpartiet men Mona Sahlin är nog väl medveten om att många LO-medlemmar inte gillar för mycket miljöpolitik utan vill kunna fortsätta köra sina skotrar billigt och ha billig el inom industrin.

Fortsättning följer....

måndag 11 augusti 2008

Känsligt, känsligt

Dilsa Demirbag-Sten trampar på mycket ömma tår. Vänstern känner att något hänt och att varken vänsterkartan eller vänsterkompassen fungerar längre. Det värsta är kanske att den gamla klassbasen för (s) håller på att erodera sönder. Vem ska man tala till och vad ska man säga? Alpo Suhonen visar just upp den nostalgi som Dilsa Demirbag-Sten beskyller vänstern för. Det var bättre förr när arbetarklassen var i majoritet och satte agendan. Innan nyliberalerna började härja. Fanns det inget klasstänkande då? OBS -ironi.

Fast egentligen är det väl bara samhällsförändringar vi ser. Industrialismen har ersatts med ett tjänstesamhälle. Och medelklassen börjar växa sig så stark att till och med (s) måste ta hänsyn till den. Det smärtar naturligtvis.

fredag 11 juli 2008

Högergir från (s)

Mona Sahlin har visst sagt att man inte kan gå till val på samma politik som man gjorde 2006. Den som är lite kremlolog och analytiskt lagd kan se att Mona Sahlin förbereder en högergir för partiet. Lyssnar man till Thomas Östros hörs inga signaler om att alliansens skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare kommer att tas bort. Det är symptomatiskt att Mona Sahlin nu vill sänka fastighetskatten ännu mer än alliansen. Den höjning som sägs ska drabba hus över 5 miljoner i taxeringsvärde är bara kosmetik och ett vänsteralibi. Det är tydligen bara några hus i Danderyd och Lidingö som har så höga taxeringsvärden. Nej Mona
Sahlin siktar in sig på medelklassen det är uppenbart. Men det är klart -det finns ju knappt några arbetarväljare kvar längre. Och individualismen breder ut sig. Är det en Blairisering av (s) vi ser? Vad finns idag kvar av vänstern i landet? Det är nog bara 15-20% av svenska folket som vill åter till höga skatter och fördelningspolitiska satsningar a la 70-80-talet.

Men som vid alla återtåg på slagfältet blåser man ut rök för att förvilla och hålla kärnväljarna på gott humör. Talet om "någon form av förmögenhetsskatt" för de allra rikaste och det här med höjd fastighetsskatt på 5-miljonersvillor är just alibirök som Mona blåser ut när hon retirerar. Faktum är att vi håller på att få ett nytt borgerligt parti (S) som ett borgerligt parti men med rättviseinslag. Det blir spännande att följa Mona framöver. Märk också hur det gamla vänsterhoppet i partiet Carin Jämtin ligger lågt just nu. Det säger också något om hur (s) planerar att vinna det borgerliga Stockholm.

tisdag 8 juli 2008

Nedrustningen har gått för långt

Först Rödebyhändelserna, sedan mordet på Kungsholmen på Ricardo och nu knivmordet i Södertälje som begåtts av en psyksjuk 39-åring. I samtliga fall har "samhället" dvs myndigheterna visat flathet, ointresse och passivitet. Jag är rädd för att vi fått ett samhälle där ingen egentligen bryr sig och det är "rädde sig den som kan" som gäller. Flytta till ett "bättre" område så slipper du de fattiga, de psyksjuka och de som går omkring med pitbullterriers. De som bor kvar i hyresområdena som t.ex nu Rosenlund i Södertälje är de som får ta smällen. Varför ska inte alla som bor i landet kunna känna sig trygga till liv och lem? För 20-30 år sedan var landet översållat av ungdomsvårdskolor och ungdomsfängelser för de unga kriminella och sjukhus för de allra mest psykiskt sjuka. Det behövdes bara någon bilstöld så åkte personen iväg på fosterhem. Visst -det var väl inte alltid personen blev bättre av det men man gjorde i alla fall något. I dag händer ingenting och sedan ingenting och ingen har något ansvar. Rädde sig den som kan som sagt. Det finns visst 66 slutna ungdomsvårdsplatser i landet fast vi skulle behöva 6600.

Det verkar inte som något parti tar sig an rättstryggheten just nu. Om Sverigedemokraterna går fram i nästa val blir det inget att förundra sig över. Sverige behöver bygga ut ungdomsvården och psykvården med nya slutna och öppna institutioner i större skala och det måste få kosta. Om det gick på 60-70-talet så måste det gå nu. Vi behöver nya visioner om det goda samhället. Att inte bry sig är inhumant. Jag känner djupt för släktingarna till den 16-åriga flicka som dödades i Södertälje. Deras analys ar riktig: det är samhället som svikit.

tisdag 24 juni 2008

Bra Jonas!

Det ligger som en grå luddig filt över svensk fotboll. Organisation och taktik kommer före spelglädje och kreativitet. Lägg till en droppe jantelag och sossefilosofi där grovjobbarna hyllas och talangerna ifrågasätts. Jag tror att det blir en krock mellan folkrörelseideologin och de unga spelarnas individualism. Sverige behöver dra sig tillbaka från toppfotbollen ett tag och hitta en ny spelidé och modell. Kanske ta in en tränare utifrån som kan vara katalysator. Framförallt ska spelglädjen lyftas fram. Kasta blocken!

torsdag 12 juni 2008

Låter bra men...

det är inte sådana tider nu att offentliga mötesplatser som bibliotek kan förväntas bli någon framgång. Avståndet och främlingskapet mellan olika grupper Stockholmare har aldrig varit större än nu och offentliga miljöer inomhus har en tendens att dra till sig udda och avvikande karaktärer som inte alla känner sig bekväma med. Nu är tiderna sådana att det offentliga rummet skys som pesten och man frotterar sig hellre med sina likar hemma i bostaden eller ute i Sandhamn.

onsdag 4 juni 2008

Bristen på jobb problemet

Det här gänget Borg-Reinfeldt-Littorin vill öka självförsörjningsgraden. Det är bra. Folk ska stå på egna ben. Det är självklart att sjukpenningen inte ska vara en försörjningsinrättning. På så sätt har B-R-L rätt. Problemet är att det inte finns tillräckligt med jobb för de som inte är 100%-iga för att de är
-för unga
-för gamla
-invandrare
-för sjuka.

Så länge arbetsgivarna kan ta in unga friska i sina organisationer kommer de som har minsta handikapp att hamna ute i kylan. Jag tror vi pga produktivitetshöjningar och strukturförändringar är på god väg mot 3/4-delssamhället. Det finns helt enkelt inte jobb till alla arbetsföra. Sosseregeringen sjukskrev och förtidspensionerade "en masse" i slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Nu vill alliansregeringen ha ut alla i jobb. Det blir bara cyniskt när det inte finns några jobb att gå till för 100 000-tals fullt friska svenskar. När jobben inte räcker till de friska hur ska det då finnas jobb till de sjuka? Någon ny statlig ersättningsform typ den arbetsmarknadspension som finns i ett antal andra EU-länder måste tillskapas så inte kommunerna/socialbyrån ska behöva ta hand om alla som inte kan få jobb.

Tyvärr tror jag gänget runt Reinfeldt är okunniga och ovetande om hur arbetsmarknaden ser ut i dag.

tisdag 3 juni 2008

Konstig debatt

Jag läser sida upp och sida ner om alliansregeringens förändringar av sjukförsäkringen. Alla långtidssjuka blir av med sjukpenningen och hamnar på bar backe förstår man. Eller på socialbyrån. Ju mer jag läser desto mer fundersam blir jag: var finns ordet a-kassa med? Ingenstans. Faktum är väl att den som är med i facket under sjukskrivningen och som friskförklaras väl kommer att räknas som arbetslös och få a-kassa?

Nån ordning får det vara. Sedan är det en annan sak att det finns alldeles för dåligt med jobb för unga och lågutbildade och för äldre över 55. Och har du en sjukhistorik blir det inte lättare precis. Men det är en annan sak. Kanske är det där problemen dyker upp så småningom för den enskilde. Men med utvecklingsgarantin kan du hanka dig fram på a-kassa rätt länge.

måndag 2 juni 2008

Klockan ringer

Det finns samband mellan politik och idrott. Medan den svenska politiken tagit ett kliv till höger i individualismens, marknadsekonomins och tjänstesamhällets namn så traskar idrottsrörelsen på i gamla (s)-märkta spår. Lagerbäck personifierar den (s)-präglade fotbollen. Laget är viktigare än individen. Kollektivet går alltid före. Vi ställer upp för varandra och det även när vi är ur form och skadade som nu Linderoth och Ljungberg. Alla ska få spela. Därför kommer Rami Shaaban in i andra halvlek. När ska det politiska skiftet och den kris för vänstern vi nu upplever påverka fotbollen? När ska det nya Sverige få genomslag?

Som det är nu ska det gamla gänget spela punkt slut. Det handlar inte om lagets framgång utan om något annat. Samtidigt finns det en slutenhet och en undanglidande stil hos Lagerbäck som jag tycker känns olustig. Han är lika defensiv som det lag han leder. Och Lagerbäck har som inom (s) en övertro på planering och förberedelser. Jag skulle vilja att vi fick en utländsk förbundskapten som inte hade några gamla lojaliteter att ta hänsyn till och fick börja om från början. En förbundskapten som vågar säga att de som är ur form får stå över även om de heter Linderoth och Ljungberg. Fram för rakhet, öppenhet och att de som har den bästa dagsformen ska spela. Och att man vågar göra något annorlunda. Öppna fönstren och vädra ut Lagerbäcktänket!

fredag 30 maj 2008

Bara fysisk omvårdnad


Jag vet inte om det har med det lutheranska att göra: att vi är rationella och sakliga och bara betonar den rent fysiska omvårdnaden av de äldre: rent och snyggt, ingen skit i hörnen och maten på bordet. Är den nån som behöver något ytterligare? Nej jag tänkte väl det. Ett meningsfullt liv? Trams bara.

Är det så här vi tänker. Jag befarar det. Att det egentligen inte är så väsentligt att gå utöver den rent materiella omvårdnaden.Det är väl så vi ser på de äldres behov: det ska vara rent och snyggt och mat på bordet.

söndag 25 maj 2008

Nya kvastar sopar

Det blev tydligt att vitaliteten och livsglädjen flyttat österut i Europa. Jag tänkte på det när jag såg den glada och raka armeniskan rapportera Armeniens röster. Ställ det mot Björn Gustavssons självöverskattande ironiska dubbelspel med en förvirrad dålig engelska som bara blev plumpt. Även Luuk plågar sin omgivning med sin ironi och självgoda attityder typ: "Ani Lorak som är Perrellis huvudmotståndare från Ukraina" osv. Gamla trötta Europa mot det vitala östeuropa.

Jag tror att den ödmjuka Sibel med sin fina ballad hade gått mycket längre är den här överskattade PR-maximerande populärkulturella ångvälten och "publikfavoriten" Perrelli med sin 80-talslåt.

lördag 24 maj 2008

Trögt och motvilligt

Socialdemokratin verkar tveksam till regeringssamarbete med mp och v. Är alternativet trött och uttjatat och ett dåligt framgångsrecept? Kanske vill man hellre samverka med någt borgerligt parti? Man kan undra vad trögheten beror på. Ibland får jag för mig att (s) inte är ett parti i egentlig mening utan ett knippe klassmässiga vegetativa ryggmärgsreflexer bara. Nu verkar det inte finnas några sprickor inom borgerligheten att exploatera. Och då måste (s) motvilligt bjuda in mp och v -typ "härtill är jag nödd och tvungen".

torsdag 22 maj 2008

Visst går det att förklara

Varför hederstänkande? Det sägs i artikeln att Farman inte hade något bra svar på frågan. Men hederstänkandet är hämtat från ett samhälle där det var fullt logiskt och viktigt att kontrollera kvinnors sexualitet. Utan den nämnda kontrollen riskerar familjen, byn eller klanen att dö ut eller försvagas. Vilket blir resultatet för den egna byn om de unga kvinnorna gifter sig och får barn med män i grannbyn eller i en annan klan? Jo den senare blir större och mäktigare och den egna i motsvarande mån försvagad. Så hederstänkandet hade nog sin funktion en gång i tiden. Kanske var det likadant i det svenska gamla bondesamhället med sina byaslagsmål och inbyggda fientlighet mot allt utsocknes.

söndag 18 maj 2008

Rättvisa till sist

I år är det värre än någonsin hur Kanada gynnas av domarna. Deras eget VM -javisst men det gör det bara desto tydligare. När Sverige gjorde 2-1 mot Kanada satte jag 10 000 kr på att nästa utvisning skulle drabba Sverige. Och så blev det. Strålman åkte ut och snart var det utjämnat. När Ryssland inledde med 1-0 i finalen var det självklart att nästa utvisning skulle drabba Ryssland. En skithakning på en ryss så var det snart 1-1. Sen fortsatte det svenska domarparet att visa ut ryssar! Kanada hade snart 3-1. Kandaspelare visas bara ut när Kanada har en betryggande ledning.

När ryssarna till slut fick spela 5 mot 5 och göra upp på justa villkor började kanadensarna krokna och sakta men säkert kom ryssarna ikapp. Och rättvisa skipades till slut. Eftersom ryssar visats ut för puck på läktaren tidigare kunde domarna inte blunda när Nash gjorde samma sak.

Bara teori

Visst kan vi jobba längre. Men då måste attityderna till äldre arbetskraft ändras. Bemanningsföretagen sorterar konsekvent bort CV:n på folk över 55. Finns det yngre sökande går de alltid före. Oavsett kompetens. Och som arbetsmarknaden ser ut just nu finns det alltid 10-15 sökande på alla jobb. Ska vi kunna jobba till 65-70 måste attityderna förändras, jobben bli fler och tilläggspensionsreglerna ändras. Jag undrar hur många runt de 60 som -trots att de är fullt friska och arbetsföra -väljer att ta ut pension redan vid 61 för att slippa delta i det ovärdiga spelet där de drar det kortaste strået hela tiden i anställningsprocessen.

Artikeln uttrycker en massa teori bara.

fredag 16 maj 2008

Vårfåglar på tomten 2008

Varje år följer jag vårfåglarnas ankomst till vår villatomt i nordöstra Täby nära Rönningesjön. Och hur många som kommer och hur många som finns där från början dvs övervintrarna.I år 2008 har det sett ut så här. Rödstjärten har minskat något från förra året -från två sjungande hannar till en. Det tog lite tid innan flugsnapparna var på plats. Det var först i mitten på maj nu som de var lika många som vanligt.

= betyder ungefär oförändrat

Bofink =
Lövsångare =
Gråsparv ökn
Talgoxe =
Blåmes =
Rödstjärt minskn
Rödhake =
Björktrast =
Rödvingetrast minskn
Taltrast =
Trädgårdssångare =
Ärtsångare ökn
Större hack =
Gröngöling =
Spillkråka =
Knipa = susar fram mellan husen och träden
Flugsnappare =
Stenknäck minskn
Sånglärka minskn
Gulsparv =
Svarthätta minskn
Grönsångare =
Skata =
Stare =
Grönfink =
Koltrast =

Inte första gången

Jag kommer ihåg 20 maj 2005. Vi var uppe i stugan i Orsa finnmark. Den 19 maj var det varmt och soligt och vårfåglarna sjöng intensivt. Sen natten till söndagen den 20:e snöade det rejält -ett par decimeter och det måste varit en chock för fåglarna. Jag kommer ihåg en buskskvätta satt och tryckte i stenmuren bakom huset för att få skydd. Hur många fåglar som strök med vet jag inte men både buskskvätta och framförallt gulärla som varit mycket vanlig sommaren innan minskade betydligt.

onsdag 7 maj 2008

Varken hackat eller malet

Sverige fortsätter sitt lite omständiga spel det som kallas den svenska stilen. Man är heller inte på tårna från början -Sverige är en slow starter i nästan all idrott -vilket Schweiz förstod att utnyttja med 1-0 efter 40 sekunder. Sedan kom Sverige aldrig igång. Schweiz spelade tryggt och metodiskt transatlantiskt -man jobbar tillsammans 2 och 2 som kanadensare gör t.ex. att en spelare tar motspelaren och den andra pucken. Kronor kom inte med några motdrag. Ett svenskt lag som saknade egenskaper och ledare på isen. En passiv coachning från B-Å Gustavsson -vill han inte satsa mot lag som Schweiz? Sen har Sverige aldrig varit bra mot sämre nationer när vi måste föra spelet. Vi vill hellre kunna slå ur underläge mot de bättre nationerna precis som i fotbollen.

Ibland undrar jag om den svenska trögheten och försiktigheten -vikingalynnet som Hyland pratade om på 60-talet har försvunnit nånstans på folkhemsvägen -passar för ett spel som hockey som är så emotionellt. Finnarna är hetsigare och passar bättre för hockey.

onsdag 30 april 2008

Bludder

Det är förvånande eller rättare sagt inte förvånande att en psykologiprofessor kan betrakta mänskliga handlingar som obegripliga. Lite kreativitet tack! För det som hänt är inte ett dugg konstigt. Några faktorer (icke-vetenskapliga) som förklarar händelserna.

-det rör sig om en Österrikisk man av omisskännlig gammaldags husbondetyp. Typen fanns i Sverige förr också. En person med alla privilegier på sin sida och som har en självklar rätt att hunsa med de kvinnliga familjemedlemmarna.
-han förälskar sig i dottern och förgriper sig på henne och vill kunna ha kvar relationen. Han låter därför bygga ett skyddsrum där han låser in henne och diktar upp en historia om att hon försvunnit. Allt för att få ha henne för sig själv.
-sedan får utvecklingen sin egen logik och barn föds osv. Det är inte särskilt obegripligt. Särskilt inte om man har lite hum om hur världen såg ut för 50-100 år sedan.Professorn har en del att ta igen. Det finns mycket skönlitteratur som handlar om livets mörkare skrymslen.

måndag 28 april 2008

Tysk-österrikiska hus


Bilden visar det hus i Österrike där den 42 åriga kvinnan hållits inspärrad i 30 år. Med de tjocka betongväggarna ser det faktiskt ut som ett fängelse, en bank eller tyska ambassaden på Gärdet i Stockholm. Byggnaden andas slutenhet och instängdhet. Mitt hem är min borg-tänkande?

torsdag 24 april 2008

Svårt höja skatter

Det som borde vara illavarslande för OS och Jinge är att engelska låginkomsttagare inte verkar ha förtröstan på att de via höga skatter och fördelningspolitik av traditionell vänstermodell ska bli vinnare på skattehöjningarna. Har de inte gått på en av labour anordnad kurs och lärt sig att de ska bli förmånstagare i systemet? Var det inte så Gordon Brown hade tänkt: att låginkomsttagarna skulle få högre bidrag sedan? Men det finns ingen välorganiserad medveten arbetarklass längre i Storbritannien. Bara en massa polska snickare och moldaviska hotellreceptionister. Och de litar inte på staten utan vill kunna försörja sig själva.

Klockan ringer för en traditionell högskatte och fördelningspolitik av 70-talssnitt. Den globala konkurrensen trycker skatterna neråt. Kanske vill inte OS och Jinge se det.

onsdag 16 april 2008

Register över sexförbrytare

Thord Modin på RPS blandar bort korten när han säger att ett register över sexförbrytare inte är tillåtet. Han menar nog ett SÄRSKILT SEPARAT register över sexförbrytare men han säger det inte och lämnar läsaren i osäkerhet. Ett bra spaningsregister ska utgå från befintliga register och ska vara sökbart på kategorier -inträffar en misstänkt mordbrand eller våldsbrott med misstänkt sexinslag, sök på de som tidigare är straffade för de typerna av brott. Och det ska gå att söka på intilliggande län eller hela landet. Ett sådant här generellt sökbart register kan knappast vara otillåtet av sekretesskäl vilket Thord Modin vill påskina.

Tyvärr verkar ett sådant här register inte finnas viket är ett gravt underbetyg åt polisen. Hade det funnits hade kanske Englas liv gått att rädda.

tisdag 15 april 2008

Polisen igen

Polisen har problem med sin kultur -svaga prestationer, ostrukturerat arbetssätt, ointresse från de som sitter på sina tjänster och lyfter lön. Organisationen verkar i första hand vara till för dom som arbetar där. Varför ska det vara så svårt att i varje län 1)kartlägga 2)DNA-testa gruppen sexualförbrytare. Vid första sexbrottet ska personen in i det spaningsregistret och DNA ska tas. För det är sannolikt att personen förr eller senare återfaller i sexualbrott. 42-åringen är nog rätt så typisk därvidlag med ständiga "incidenter". Jämför också med Helenemannen som av någon outgrundlig anledning lyckades undgå polisens intresse. Det dags för en uppryckning. Men det är inte enkelt att reformera polisen som backas upp av sitt starka fack. När JK på goda grunder petade på polisen blev det ett ramaskri.

fredag 11 april 2008

Svårt höja igen

Alliansens skattesänkningar sätter (s) under press. Kanske dras nu partiet isär ytterligare. Ryggmärgsreflexen inom (s) är att högre skatter ger högre välfärd dvs det är staten som ska stå för välfärden i form av bidrag och andra transfereringar. Att människor ska stå på egna ben och kunna leva på sina arbetsinkomster är ett hot mot (s)-ideologin som den formerades på 70-80-talen. När skattepengarna flödade och vi hade staket runt landet som skyddade oss mot priskonkurrensen. Nu är situationen annorlunda. Inget land har råd att höja skatterna idag eftersom varor och tjänster blir dyrare.

Frågan är om det går att höja tillbaka skatterna. Trolgtvis inte. IP:s ledarstick är mest partiretorik som jag ser det. Att markera vari partiets själ och hjärta ligger.

måndag 7 april 2008

Aktivitet - passivitet

Jag kom ihåg hur mina grabbars lågstadium fungerade i slutet av 80-talet. Där jobbade man med modern pedagogik. T.o.m. så modern att skolan visades upp när Sverige fick utländska statsbesök. Men av någon anledning lärde sig min yngsta grabb inte läsa ordentligt. Fast vi föräldrar visste att han hade läsförståelse redan när han började. Det var något som inte funkade i skolan. Och det fanns flera barn som inte lärde sig något -jag kommer ihåg de animerade föräldramötena.

Något som skolledningen hela tiden lyfte fram vara att barnen själva skulle lära sig när de "var mogna" för det. Då skulle både läsningen och matten komma med automatik. Lärarna behövde bara vänta ut eleverna. Det hela byggde tror jag på den förhärskande barnpsykologin (Homburger-Eriksson)som sa att barn mognade olika fort vilket medförde att det inte var något problem om någon inte lärde sig läsa förrän i trean....

Jag tror att framgången i Brandbergen handlar just om ett brott med det här tänkesättet. Som ympats in i en generation lärare och förskollärare. Lärarna blir mer engagerade och målinriktade när målen och tidsramarna blir tydligare. Och passiviteten bryts och barnen känner att vissa saker är viktiga. Och så kommer resultaten som ett brev på posten.

fredag 4 april 2008

Kalhyggen, kalhyggen


Den här bilden dök upp i media igår. Men jag ser inte kvinnorna i förgrunden utan kalhygget i bakgrunden. Jag undrar hur stor del av naturvärdena/attraktionskraften i skogslänen som går förlorade pga kalhyggena. 30-40% minst. Vem vill vara ute och gå i skogen i Norrland? Och leds över kalhyggena. De ekonomiska värden som vinns ut i vedråvara motsvaras av en lika stor (men svårbestämd) förlust av naturvärde. Skogslänen tappar mycket på det. Det är jag övertygad om. Synd eftersom det nordsvenska skogslandskapet rymmer så mycket skönhet.

tisdag 1 april 2008

Kontrollbehov?

Var kommer det här hatet och den här polariseringen ifrån? I Dalarna lever männen sitt liv med jakten och skoterkörning och sina jakthundar som "enda vänner". Älgjakten är allt för dessa män. Men de har aldrig satt sin fot i skogen förutom i samband med jakten. Är de utomhus förflyttar de sig med bil, skoter eller fyrhjuling. Jag har haft sommarstuga i norra Dalarna och varit mycket ute i skog och mark (björnmark) både sommar och vinter och följt de gamla numera nästan osynliga stigar som en gång gick mellan byarna men såg inte en dalmas till fots eller på skidor en enda gång. Däremot har jag stött på björn. I byn sågs jag säkert som den knäppe stockholmaren. Jag tror dalkarlarna numera har kommit för långt bort från naturen och provoceras av de vilda djuren som inte går att kontrollera med modern teknik osv. Nej naturen ska behärskas av människan. En sorts imperialism egentligen.

måndag 31 mars 2008

S kastar in handduken

Alliansregeringen driver skolfrågorna hårt och snabbt framåt. När det inte blir några specialfiler i gymnasiet för de mindre studiebegåvade och ribban höjs för tillträde till gymnasieskolan sätts också press på grundskolan att fullgöra sitt uppdrag. Förekomsten av individuella program har gjort att grundskolan kunnat strunta i många elever. De kommer ju alla fall in på gymnasiet. Det vi ser är en återgång till en tidigare gymnasieskola. Och ökade krav på grundskolans högstadium. Det (s)-märkta skolupplägget med sociala mål i första hand och kunskapsmål i andra åker ut på gatan. Och lärarna applåderar. Kanske höjs nu lärarstatusen och lärarlönerna både i grundskola och gymnasium.

(S)orkar inte längre ta strid för sin skol och kunskapssyn. Marie Granlund (s) blandar som vanligt bort korten och säger att det finns en samsyn och att Jan Björklund kommer med sådant som även(s)velat göra. (S) kastar in handduken i skolfrågan.

fredag 28 mars 2008

Koranen

Jag har sett större delen av Geert Wilders film Fitna. Styrkan i filmen ligger inte i de polemiska delarna utan i den raka redogörelsen för vissa avsnitt i Koranen . Bilden bekräftas av en religion som anser sig ha fiender som ska bekämpas med alla till buds stående medel. Där bibeln säger att du ska älska din nästa och "här är inte jude eller grek" så säger Koranen att rättrogna muslimer ska bekämpa de otrogna dvs icke-muslimerna. En form av klantänkande upphöjt till religion. Islam passar sällsynt illa in i den västerländska kulturen och behöver absolut en reformation av någon sort.

måndag 17 mars 2008

Rödeby igen

Plötsligt behövs nästan ingenting för att det ska bli nya åtal i kölvattnet av Rödeby fallet. I ett par år får mopedgänget härja fritt och polisen och socialtjänsten tittar bort. När väl mordet inträffat och eftertankens kranka blekhet ansätter rättsapparaten ska plötsligt "allt" leda till åtal t.o.m. sådan småsaker som ofredanden. Först händer ingenting, sedan ingenting och sedan allt på en gång och en egen åklagare bara i Rödebymålet osv. Men det är klart att när ett sargat rykte ska repareras och medialjuset är påslaget då finns plötsligt resurserna och viljan.

fredag 14 mars 2008

Har staten känslor?

Lena Mellin säger att vissa beslut från försäkringskassan saknar empati. Lena Mellins resonemang bygger på tanken om samhället/staten som en god mor som ska måna om människorna. Så var tanken en gång när (s) hade sina guldår och skatterna höjdes kraftigt i landet och skattemedlen flödade och samhällsomsorgerna var viktigare än både Volvo och Ericsson. Alla bekymmer som människor kunde råka ut för skulle tas om hand av det goda samhället.

Nu vet vi att det där inte var riktigt sant. Snart upptäcker vi -när skattemedlen börjar tryta -att tjänstemän och stat inte är några kompisar längre. Så har det förstås alltid varit men vi förleddes ett tag under 70 och 80-talet att tro att det kunde vara annorlunda. Det är tungt när de ekonomiska realiteterna tränger sig på och vi upptäcker att det offentliga egentligen aldrig haft något ansikte. Och heller inga egentliga känslor.

torsdag 13 mars 2008

Det är nåt lurt...

med de här anvisningarna. Problemet är att någon annan bestämt att du ska söka ett visst jobb. Och gjort bedömningarna åt dig. Bara det är ju konstigt egentligen. Risken är ju stor att det är nåt som inte passar med det anvisade jobbet. Det måste KÄNNAS RÄTT att söka ett visst jobb. Den känslan-motivationen kan bara den arbetslöse själv stå för. Anvisningarna känns omoderna och borde tas bort. Jag ställer mig tveksam till den AMS-statistik som säger att var 10:e anvisning leder till jobb.

tisdag 11 mars 2008

Jobben räcker inte till

Problemet är att vi genom produktivitets och strukturförändringar håller på att få ett 2/3-delssamhälle där ett stort antal svenskar helt enkelt inte behövs i arbetslivet. Det drabbar unga, gamla 50+ och invandrare. Den som söker ett jobb upptäcker snart att det är många sökanden på varje jobb och att det gäller att tränga sig före i kön om han eller hon vill ha jobbet. Några få grupper som IT-tekniker och några fler har en bra arbetsmarknad. Dagens Eko brukar åka ut till Vivallaområdet i Örebro och intervjua folk där om det ena och det andra. Sist intervjuades ett par arbetslösa invandrare i 20-årsåldern. De går till olika arbetsgivare och lämnar sina ansökningar men får inga jobb. Det var ledsamt att lyssna till deras uppgivna röster.

Vi behöver tre nya Scania och lika många nya Ericsson. Och fler arbetstillfällen i tjänstesektorn. Då är de nya moderaterna upptagna med välfärdsfrågorna! Trist -vi behöver en ny företagspolitik som gynnar småföretagande. Alliansen har en del att bevisa på det området.

torsdag 21 februari 2008

Kan du inte bemöta någon i sak....

Jag minns väl Olof Palmes debatteknik när han inte kunde bemöta en motståndare i sak. Då angrep han motståndarens motiv i stället typ: "Det där säger du bara för att osv.". Det är det Åsa Linderborg nu gör. Maciej Zaremba har förnuftet på sin sida och det vet Åsa L. Då blir det enklast att placera MZ i högerburen som en motståndare till välfärd och politiska demokratiska beslut. Torftigt.

tisdag 19 februari 2008

Tillnyktring hos (s)

Näringslivsvänliga uttalanden från Tomas Östros i Ekots lördagsintervju och nu i DN Debatt från Carin Jämtin tyder på ett paradigmskifte hos (s). Det gamla näringslivsfientliga och fördelnings- och löntagarorienterade (s)verkar vara rejält på reträtt. Carin Jämtins makeover från vänsterflanken till högerflanken inom (s)på bara något år är helt otrolig. Carin Jämtin som i varje fall strax efter valet sågs som ett hopp av gänget runt Göran Greider på s-vänsterorganet Dala-Demokraten. Men det som sker sker snabbt. Snart får vi kanske ett modernare (s)som börjar attrahera medelklassväljare också. De finns det ju många av i Stockholm. Kanske är det i den belysningen Carin Jämtins artikel ska ses.

söndag 17 februari 2008

Förfallstendenser

Mycket bra av Maciej Zaremba. Han har en otrolig näsa för de avigheter i det svenska samhället som på det ena eller andra sättet bottnar i PK=politisk korrekthet. Här har vi en statlig ideologiproducerande myndighet (DO) som i all välvilja -förstås- förstör tillvaron för ett antal lärare på Lärarhögskolan som blir anmälda för olika typer av övergrepp fast de egentligen bara gör sitt jobb. Jag tycker mig ha läst om liknande företeelser i USA runt s.k. affirmative action. Men det blir ju inte bättre om vi i Sverige har liknande problem. Jag kan inte tycka annat än att det är en myndighetskultur i förfall som vi ser.

fredag 15 februari 2008

Massmediafokus=åtal väcks

Det börjar bli lite tröttsamt med alla åtal som väcks därför att massmedia tvingar fram det. Är det någon som tror att Rödebyungdomarna som stod och häckade utanför huset och deltog passivt skulle blivit åtalade för hemfridsbrott om inte Rödebyhändelsen blivit stor i media? Sent ska syndarn vakna.

Skadegörelsen av en Rödebybos växthus som mopedgänget sägs ligga bakom. Hur blir det med det? Ska inte åtal väckas där också? Rättsväsendet måste passa på nu och visa handlingskraft. När strålkastaren slås av återgår allt till det gamla. Resursbrist och att man ser mellan fingrarna. Rättsväsendet är på dekis.

måndag 4 februari 2008

Spännande med Östros

Jag lyssnade på Thomas Östros i ekots lördagsintervju med en ovanligt hovsam Tomas Ramberg som när han intervjuar borgerliga företrädare har ett hårdare tonfall. Precis som Jarl Alfredius och hans kvinnliga kollega Hedenmo på Aktuellt f.ö. Det märktes särskilt tydligt i valrörelsen. Borgerliga företrädare i studion möttes alltid av hårdare tongångar och ett avståndstagande kroppsspråk. Både Alfredius och Hedenmo vände alltid överkroppen från den intervjuade borgerliga företrädaren. Men nu åter till Thomas Östros.

Thomas Östros attackerades hela tiden från vänster både vad gäller skattenivåer och utgifter, ibland lät Tomas Ramberg i den delen som en numera utdöd ekonomtyp: den keynesianskt influerade LO-ekonomen från 80-talet. Tycker Tomas Ramberg så? Underförstått var att den som vill ha höga skatter och stora statsutgifter är vänster- men Östros lät sig inte provoceras utan stod fast vid överskottsmål och sparkvoter m.m. precis som Per Nuder och Anders Borg. Och skattesänkningarna för låg-och medleinkomsttagare skulle få vara kvar. Han lät sig heller inte ryckas med i kritiken mot Ericsson för deras varsel. Tvärtom visade han förståelse för ett företag som Ericssons villkor i en globaliserad ekonomi. Det känns som om (s) är inne på en ny väg där det inte längre är OK att skälla på företagsamheten. Kanske håller (s) på att ömsa skinn och överge den gamla rollen som rent löntagarparti som varit så destruktivt så länge. Det skulle kännas välgörande om (s)blev ett parti för alla. I Tony Blairs anda.

Visst -ordet rättvisa fanns där hela tiden. De med höga inkomster måste bidra mer var Östros budskap. Det ligger något i det. Men den typ av förmögenhetsskatt vi hade tidigare kommer inte tillbaka säger han samtidigt. Östros är nog väldigt medveten om förmögenhetsskattens skadlighet och att den lätt kan kringgås. Det blir spännande att se vad (s) tänker hitta på vad gäller återinförd förmögenhetsskatt. Något symboliskt utan större substans kanske -just for the sake of it?

söndag 27 januari 2008

Så är det

Bra analys av Anders Isaksson av alliansens tillkortakommanden. Folk är inte så dumma som Reinfeldt tror. Det här taktiserandet och triangulerandet är rätt uppenbart för de flesta. Ge upp det här spelet Fredrik R! Och det här akademiska teknokratiska skruvandet i systemen vinner inga röster. Det var en katastrof när det första man gjorde var att på inrådan från ett antal utbudsprofessorer sänka a-kassan. Avsikten var god -att öka egenförsörjningen men att göra det när jobben inte räcker för alla t.ex. de som är över 55 eller under 25 är bara okänsligt. Folk märker ju att det inte är så lätt att få jobb som det hävdas från politiskt håll. Det blir rent löjligt när det hävdas att förtidspensionärerna ska ut i jobb också. När det inte finns jobb till alla friska, hur ska de sjuka då få jobb?

Jag tror alliansen måste krypa till korset och återställa a-kassan. Jag blir inte förvånad om det blir verklighet lagom till valet.

onsdag 9 januari 2008

Klokt

Mycket bra uttryckt av Per Bauhn. Det som skrämmer är passiviteten hos polisen. Kanske borde JO ta sig in titt på det lokala polisdistiktet i Karlskrona. Samhället sviker när det borde finnas på plats. Sen speglar lagstiftningen omsorgssamhällets (s)värderingar. Hade det varit för 30 år sedan hade mopedgänget varit på fosterhem eller ungdomsvårdsskola. Nu får de härja fritt i hägnet av ett samhälle som sviker och vi får höra om ungdomar som "inte är guds bästa barn" och som är "spelevinker" och brottslighet som benämns "pojkstreck". Var har fosterhemmen och ungdomsvårdskolorna tagit vägen?

Ett stickspår

Polisen har problem på många plan -organisation, ekonomi, effektivitet och attityder. En koloss med gamla fackliga rättighetskataloger från 70-talet. Rasten är det viktigaste inslaget i polisens vardag. Den har man rätt till. De nya signalerna om synliga poliser låter bra på pappret men kan lätt fuskas bort och så blir det som det alltid varit hos polisen. Märkena i sanden sköljs bort så sakta ("insabbiare" säger man på Sicilien)och snart är allt tillbaka i det gamla. De nya signalerna kostar inget och förpliktar inte. Det är sånt man gör när man inte kan göra annat. En pseudomanöver och ett stickspår.

tisdag 1 januari 2008

Who cares?

Begå ett väpnat rån och slipp bli häktad. Nu har det hänt i Stockholm. Men det är klart det är ju helg nu och kanske ont om platser på häktet. Och den som inte varit med om det behöver väl inte bry sig eller? Det är väl bara att hålla sig undan och hoppas att brottsligheten inte drabbar en själv. Man kan ju t.ex. flytta till ett lugnare och socialt stabilare område. Det är väl så folk tänker idag.