onsdag 18 augusti 2010

Kalla fötter för de rödgröna

Opinionsläget ser inte bra ut för de rödgröna. Väljarkåren har inte uppskattat de rätt så symboliska vänstermarkeringar som gjordes sent i våras vad gäller inkomstskattan, fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och bensinskatten. De skulle ge något sorts vänsteralibi. Kanske en eftergift för partisjälen inom (s).

Nu börjar man backa vad gäller fastighetsskatten. Jag tror det kommer mer. Jag tror nästa område att backa på blir bensinskattehöjningen på 49 öre. Och på Förbifart Stockholm. Kanske får vi se en öppning för nya kärnkraftverk också. Det har offrats nog på vänster- och miljöaltaret.

Inga kommentarer: